Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Walne Zebranie Członków

Dnia 25.06.2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia i kontynuacji budowy Domu Hospicyjnego. W trakcie WZC odbyły się wybory uzupełniające do władz Zarządu Towarzystwa.

Skład nowego Zarządu:
1. Prezes- Andrzej Puchala
2. Wiceprezes- Anna Ruta
3. Skarbnik- Iwona Śliwińska
4. Sekretarz- Barbara Stupka
5. Członek- Krystyna Samoszuk

Walne Zebranie zakończyło się zwiedzaniem Domu Hospicyjnego. Podjęto decyzję o kontynuacji prac budowlanych