Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem, należy wydrukować i wypełnić kwestionariusz kandydata na wolontariusza, a następnie skontaktować się z koordynatorem wolontariatu w hospicjum (osobiście lub telefonicznie) . Formularz można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Kandydat na wolontariusza, który nie jest pełnoletni jest zobowiązany do dołączenia do kwestionariusza zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór takiej zgody można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i kandydat zostanie zaakceptowany, wtedy podpisujemy z nim umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Wolontariusz uzyskuje od nas zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na rzecz „Hospicjum” we Włodawie. Wzór takiego zaświadczenia można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Kontakt:

  • Anna Ruta – koordynator wolontariatu hospicyjnego
  • Tel.82/ 57 25 859, kom. 784 096 701
  • e-mail: hospicjum@onet.eu

Dokumenty:

  1. Kwestionariusz kandydata na wolontariusza
  2. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
  3. Porozumienie o współpracy
  4. Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych