Władze towarzystwa

Zarząd Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

1. Prezes- Andrzej Puchala
2. Wiceprezes- Anna Ruta
3. Skarbnik- Iwona Śliwińska
4. Sekretarz- Barbara Stupka
5. Członek- Krystyna Samoszuk

Komisja rewizyjna:

  • Jolanta Dąbrowska -przewodnicząca
  • Elżbieta Torbicz – zastepca przewodnicząej
  • Zofia Zaorska- sekretarz