Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Władze towarzystwa

Zarząd Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

1. Prezes- Andrzej Puchala
2. Wiceprezes- Anna Ruta
3. Skarbnik- Iwona Śliwińska
4. Sekretarz- Barbara Stupka
5. Członek- Krystyna Samoszuk

Komisja rewizyjna:

  • Jolanta Dąbrowska -przewodnicząca
  • Elżbieta Torbicz – zastepca przewodnicząej
  • Zofia Zaorska- sekretarz