Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Historia

1995

Rozpoczęcie działalności przez Zespół Opieki Paliatywnej w strukturach ZOZ Włodawa. W skład Zespołu Opieki Paliatywnej wchodziły: Oddział Opieki Paliatywnej, Zespół Opieki Domowej oraz Poradnia Leczenia Bólu. Opieką sprawowaną przez zespół interdyscyplinarny obejmowano pacjentów z terenu powiatu włodawskiego. Dnia 12.10.1995 roku został przyjęty pierwszy pacjent do Oddziału Opieki Paliatywnej.

2003

Dnia 24.09.2003 roku na zebraniu Komitetu Założycielskiego zostało powołane uchwałą Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
Dnia 26.11.2003 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie ,XI Wydziale Gospodarczym KRS i uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000181031.

2004

Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” utworzyło Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej ”Hospicjum”, w skład którego weszły: Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

2005

Dnia 01.01.2005 roku SZOH „Hospicjum” rozpoczął działalność , prowadzony i wspierany finansowo przez Towarzystwo. Zakład przejął na zasadzie porozumienia stron dotychczasowych pracowników Zespołu Opieki Paliatywnej.

2006

Dnia 20.03 2006 roku Hospicjum Domowe otrzymało nowy samochód Renault Kangoo zakupiony ze środków Towarzystwa.

2007

Dnia 30.11.2007 roku na XV sesji Rady Miejskiej we Włodawie zapadła decyzja o sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki pod budowę Domu Hospicyjnego.

2008

Dnia 22.02.2008 roku Burmistrz miasta Włodawa Jerzy Wrzesień i Prezes Towarzystwa Wiesława Puchala podpisali akt notarialny, w którym przekazano działki nr 2411i 2412 o powierzchni 6436 m2 na budowę Domu Hospicyjnego.
Wykonano projekt architektoniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

2009

Wykonano pierwszy etap budowy Domu Hospicyjnego: przyłącze energetyczne, ogrodzenie działki, fundamenty i ściany fundamentowe oraz roboty ziemne na działce.