A+ A- A Wysoki kontrast
Hospicjum współrealizuje drugi projekt zapewnienie bezpieczeństwa i opieki na czas Covid-19

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” we Włodawie, współrealizuje drugi projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek i salowych zatrudnionych w hospicjum.

Okres realizacji projektu trwa od 01 maja 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dofinansowanie projektu: 63 387,30zł
 

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24/215

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.

Blisko chorego