Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
A+ A- A Wysoki kontrast
PROJEKT SPOŁECZNY LIGI NGOs we WŁODAWSKIM HOSPICJUM

Liga NGOs to projekt zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

Realizowany jest w formie cyklicznych zajęć, mających na celu upowszechnienie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie 7 weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski bierze udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji III Sektora, specjalistów z dziedziny prawa , marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Program podzielony jest na trzy Ligi, adresowane do różnych grup wiekowych: Liga Junior, Liga Akademicka i Liga Senior.

Oprócz weekendowych zjazdów na program składają się: Projekt Społeczny , w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami oraz Summer School.

Organizatorem Ligi NGOs jest Fundacja Życie , a finansowanie zapewnia Fundusz Sprawiedliwości.

Wolontariat: Uczestnicy Ligi NGOs pomagają przy budowie włodawskiego Hospicjum.

W dniach 2 – 15 sierpnia 2020 roku ponad 60 uczestników programu Liga NGOs w ramach „Projektu społecznego” wykonują prace wykończeniowe przy budowie włodawskiego hospicjum takie jak: malowanie ścian, gruntowanie, koszenie trawy, kopanie fundamentów pod ścianki działowe, plantowanie.

Liga NGOs to program szkoleniowy zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

W trakcie weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji trzeciego sektora , specjalistów z dziedziny prawa, marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Projekt Społeczny stanowi zwieńczenie I Edycji Programu. Uczestnicy Ligi NGOs wyjeżdżają na tygodniowy wolontariat, w trakcie którego nie tylko pomagają przy budowie , a także wymieniają się doświadczeniami i integrują.

Tym samym spełnia się cel Ligi NGOs – tworzenie siatki świadomych społecznie osób, gotowych angażować się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich lokalnych społecznościach.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie. Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na zaproszenie organizatorów projektu, jako przedstawiciel Funduszu Sprawiedliwości przyjechał Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Pan Minister aktywnie włączył się do pomocy wolontariuszom przy pracach wykończeniowych.

Od 4 września 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do II edycji programu Ligi NGOs.
 

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24/215

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.