Życzenia świąteczne
2020-12-24

...więcej
ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE
2020-10-12

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”

ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE w dniach 5-9 października 2020 r. 

W drugim tygodniu października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie , zwiększenie wiedzy o potrzebach opieki medycznej, duchowej i społecznej dla chorych będących u kresu życia i o pomocy dla ich bliskich , zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej. 
W bieżącym roku w dniach 5–11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie oraz ich bliscy oraz zespoły hospicyjne, dzięki pomocy mediów i Internetu, pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jak ważne jest holistyczne podejście do problemów, na jakie napotyka odchodzący od nas człowiek a także jego rodzina. Zwłaszcza teraz w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka przy końcu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek. 

...więcej
Przyszła jesień…
2020-10-09

W nowym Hospicjum montujemy oświetlenie sufitowe i awaryjne, włączniki i gniazdka elektryczne. Wkrótce montaż drzwi wewnętrznych.

...więcej
PROJEKT SPOŁECZNY LIGI NGOs we WŁODAWSKIM HOSPICJUM
2020-09-07

Liga NGOs to projekt zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

Realizowany jest w formie cyklicznych zajęć, mających na celu upowszechnienie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie 7 weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski bierze udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji III Sektora, specjalistów z dziedziny prawa , marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Program podzielony jest na trzy Ligi, adresowane do różnych grup wiekowych: Liga Junior, Liga Akademicka i Liga Senior.

Oprócz weekendowych zjazdów na program składają się: Projekt Społeczny , w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami oraz Summer School.

Organizatorem Ligi NGOs jest Fundacja Życie , a finansowanie zapewnia Fundusz Sprawiedliwości.

Wolontariat: Uczestnicy Ligi NGOs pomagają przy budowie włodawskiego Hospicjum.

W dniach 2 – 15 sierpnia 2020 roku ponad 60 uczestników programu Liga NGOs w ramach „Projektu społecznego” wykonują prace wykończeniowe przy budowie włodawskiego hospicjum takie jak: malowanie ścian, gruntowanie, koszenie trawy, kopanie fundamentów pod ścianki działowe, plantowanie.

Liga NGOs to program szkoleniowy zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

W trakcie weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji trzeciego sektora , specjalistów z dziedziny prawa, marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Projekt Społeczny stanowi zwieńczenie I Edycji Programu. Uczestnicy Ligi NGOs wyjeżdżają na tygodniowy wolontariat, w trakcie którego nie tylko pomagają przy budowie , a także wymieniają się doświadczeniami i integrują.

Tym samym spełnia się cel Ligi NGOs – tworzenie siatki świadomych społecznie osób, gotowych angażować się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich lokalnych społecznościach.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie. Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na zaproszenie organizatorów projektu, jako przedstawiciel Funduszu Sprawiedliwości przyjechał Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Pan Minister aktywnie włączył się do pomocy wolontariuszom przy pracach wykończeniowych.

Od 4 września 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do II edycji programu Ligi NGOs.
 

Walne Zebranie Członków
2020-07-10

Dnia 25.06.2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia i kontynuacji budowy Domu Hospicyjnego. W trakcie WZC odbyły się wybory uzupełniające do władz Zarządu Towarzystwa.

Skład nowego Zarządu:
1. Prezes- Andrzej Puchala
2. Wiceprezes- Anna Ruta
3. Skarbnik- Iwona Śliwińska
4. Sekretarz- Barbara Stupka
5. Członek- Krystyna Samoszuk

Walne Zebranie zakończyło się zwiedzaniem Domu Hospicyjnego. Podjęto decyzję o kontynuacji prac budowlanych

...więcej
Kwesta Wielkanocna - Pola Nadziei 2020
2020-03-25

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Wolontariusze i Darczyńcy,

w tym trudnym czasie nie spotkamy się przed kościołami na Kweście Wielkanocnej, jak co roku. Jednak jest takie miejsce, gdzie możemy spotykać się bezpiecznie. To spotkanie wirtualne i wirtualna zbiórka.


Prosimy Was o wsparcie Hospicjum, bo chorzy w Hospicjum nadal potrzebują naszej pomocy, leczenia i opieki w domu i hospicjum stacjonarnym. Nie ustajemy także w staraniach i kontynuujemy budowę Domu Hospicyjnego , żeby lepiej i więcej pomagać. Obecnie zbieramy środki na drzwi do sal chorych.

Budowa postępuje tylko dzięki waszej dobroczynności.

W ramach akcji „Pola Nadziei 2020” możecie nas wesprzeć:
- przekazując darowiznę na konto Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - numer rachunku bankowego

68 1500 1373 1213 7003 8391 0000 z dopiskiem darowizna „Kwesta Wielkanocna”,

- wpłacając darowiznę przez portal siepomaga.pl - klikając w poniższy link:


https://www.siepomaga.pl/wlodawskiehospicjum

Serdecznie Wam dziękujemy.
 

KALENDARIUM BUDOWY 2018 - 2019
2020-01-08

Prace przy budowie Domu Hospicyjnego we Włodawie przy ul. Pancerniaków 3 -5 ponownie ruszyły pod koniec 2018 roku.

W grudniu 2018 rozpoczęto prace ziemne wewnątrz budynku, wykopy pod kanalizację, położono całą instalację kanalizacyjną łącznie z wyjściami do studzienek, wykonano również przyłącze do sieci miejskiej. Przygotowano podłoże wewnątrz budynku i wykonano podkład betonowy tzw. chudy beton oraz wstawiono okna.

Z powodu spadku temperatury prace przerwano. W lutym 2019 roku zamontowano konstrukcję metalową i podwieszono strop. Postawiono ścianki działowe i przygotowano budynek do montażu instalacji elektrycznej, przywoławczej, informatycznej. Prace zostały wykonane w ciągu miesiąca, zamontowano tablice rozdzielcze oraz przygotowano pomieszczenie do montażu serwerowni.

Wykonano przyłącze wodociągowe i zamontowano licznik zimnej wody w pomieszczeniu technicznym, zamontowano również hydrant pożarowy. Ujęcie wodne było niezbędne do rozpoczęcia tynkowania ścian wewnętrznych. W maju przy sprzyjającej pogodzie rozpoczęto maszynowe tynki wewnętrzne, tynkowanie zakończono w lipcu.

W międzyczasie położono instalację wentylacyjną wraz z ujęciem powietrza oraz wykonano pomieszczenie na poddaszu niezbędne do zamontowania rekuperatorów.

W połowie lipca 2019 roku rozpoczęto w pomieszczeniach prace montażowe instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji przeciwpożarowej do dwóch hydrantów pożarowych oraz centralnego ogrzewania łącznie z położeniem izolacji w postaci foli budowlanej i styropianu podłogowego. Zakończenie prac nastąpiło z końcem sierpnia.

W pierwszej połowie września położono posadzki we wszystkich pomieszczeniach oraz wstawiono parapety wewnętrzne pod oknami.

W pierwszych dniach października rozpoczęto prace przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynku styropianem, obróbce okien, położeniu siatki oraz przygotowaniu podłoża do tynkowania tynkiem strukturalnym.

Pod koniec października zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeciwpożarowe oraz wewnętrzne aluminiowe, wszystkie z szybami bezpiecznymi.

W połowie listopada 2019 roku wykonano ocieplenie stropu oraz wieńców, zakryto część instalacji wentylacyjnej na poddaszu. Na koniec listopada uporządkowano plac wokół budynku Domu Hospicyjnego, wywieziono zalegający gruz oraz odpady budowlane. W pierwszych dniach grudnia podłączono instalację odgromową oraz wykonano przyłącze energetyczne do budynku.

Na tym zakończono prace w 2019 r.
 

Kontynuacja budowy Domu Hospicyjnego
2018-12-04

Niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowania projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Jednakże, dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców, ze zbiórek przeprowadzanych przez naszych wolontariuszy i środków pochodzących z 1% podatku dochodowego podatników, możemy rozpocząć kolejny etap budowy.

Od grudnia 2018r. są kontynuowane roboty budowlane.

Obecnie realizujemy budowę segmentu C budynku , w którym znajduje się 12 łóżkowe Hospicjum stacjonarne i segmentu B budynku , w którym znajduje się część wspólna z Hospicjum domowym, salą konferencyjną, kaplicą, kuchnią oddziałową oraz pomieszczeniami gospodarczymi i sanitarnymi.

O kolejnych działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Serdecznie dziękujemy za okazywaną pomoc i życzliwość.
 

XV kampania Hospicjum to też życie
2018-11-30

W dniu 30 listopada 2018r. w siedzibie Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, w ramach XV ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też Życie” odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. W powyższym spotkaniu wzięli udział pracownicy SZOH „Hospicjum” oraz opiekunowie rodzinny osób przewlekle chorych.

Tematem przewodnim spotkania „Opiekun rodzinny nie musi być sam” był szeroko pojęty odpoczynek opiekunów. Uczestnicy spotkania dzielili się osobistymi historiami, w szczególności trudnościami w sprawowaniu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czynnościach samoobsługowych i w wypełnianiu przez chorych ról społecznych. Dzielenie się swoją historią pozwoliło uczestnikom uzyskać wsparcie innych osób będących w podobnej do nich sytuacji, pozwoliło także na wentylowanie doświadczanych emocji.

Podczas warsztatów, w odwołaniu się do historii uczestników skupiono się na wartość odpoczynku, w szczególności na możliwościach uzyskania kilku chwil tylko dla siebie. Uczestnicy warsztatów bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, zauważali łączące ich trudności, wspólnie poszukiwano możliwości modyfikacji osobistej codzienności z osobą przewlekle chorą. Poruszane podczas spotkania treści ilustrowano cytatami z nowo wydanej przez Fundację Hospicyjną „Hospicjum to też życie” książki napisanej przez psychologa, mamę 10 – letniego nieuleczalnie chorego syna, Pani Anny Kulki – Doleckiej „Wyjrzeć przez okno”.

Atmosfera spotkania była życzliwa, wspierająca, pozwalała na swobodne wypowiedzenie się uczestników, którzy jednomyślnie zadeklarowali swoją obecność na zorganizowanych w przyszłości tego typu spotkaniach.