Jeden procent
2018-11-28

Kiedy pomagasz stajesz się lepszy

Kto może wpłacić 1% ?

1% – TWÓJ PODATEK – TWOJA DECYZJA
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego !!!

Wprowadzono ułatwienia, dzięki którym nie musimy wpłacać kwoty 1% podatku na konto bankowe organizacji. Podatek przekaże za nas urząd skarbowy. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę i nr KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz przekazywaną kwotę podatku.

Jeżeli chcesz podarować 1% swojego podatku naszemu Towarzystwu musisz w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

  1. Podać nazwę wybranej organizacji – Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
  2. Podać nr KRS organizacji – 0000181031.
  3. Podać kwotę wpłaty ( nie większą niż wyliczony 1% podatku dochodowego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Ważne informacje!

  1. Organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym.
  2. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
  3. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
  4. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji!
  5. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia lub do 31 stycznia , jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu.

Informacje dla emerytów:

Jeśli jesteś emerytem i Twój podatek rozlicza ZUS ,wypełnij dodatkowo PIT 37.