Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Kontynuacja budowy Domu Hospicyjnego

Niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowania projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Jednakże, dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców, ze zbiórek przeprowadzanych przez naszych wolontariuszy i środków pochodzących z 1% podatku dochodowego podatników, możemy rozpocząć kolejny etap budowy.

Od grudnia 2018r. są kontynuowane roboty budowlane.

Obecnie realizujemy budowę segmentu C budynku , w którym znajduje się 12 łóżkowe Hospicjum stacjonarne i segmentu B budynku , w którym znajduje się część wspólna z Hospicjum domowym, salą konferencyjną, kaplicą, kuchnią oddziałową oraz pomieszczeniami gospodarczymi i sanitarnymi.

O kolejnych działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Serdecznie dziękujemy za okazywaną pomoc i życzliwość.