Odwiedzanie chorych i udzielanie sakramentów św.

Odwiedzanie chorych i udzielanie sakramentów świętych odbywa się w :

Niedziela od godz. 10:30
Uroczystości od godz. 10:30
Święta od godz. 10:30
Środa od godz. 16:30

Jeżeli zaistnieje potrzeba kontaktu z kapelanem poza wyznaczonym czasem :
prosimy o telefon na numery:

Tel. Kom. 506 990 998

Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia mszy św.