Duszpasterska opieka w Hospicjum

Opiekę duszpasterską w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej
„Hospicjum” we Włodawie sprawuje :

kapelan o. Mirosław Bijata

Tel. 82 572 13 66