Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
Modernizacja hospicjum

Budynek w którym prowadzimy obecnie działalność leczniczą nie jest dostosowany do obowiązujących wymogów prawnych: Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112,poz. 654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U Nr 12 poz. 739) ,a także zmiany w Ustawie Prawo budowlane, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o przebudowie (modernizacji) i dostosowaniu budynku hospicjum do wymogów.

W pierwszej kolejności planujemy przeprowadzenie robót budowlanych a następnie wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń: zakup sprzętu i wyposażenia hospicjum (dodatkowe 4 łóżka); wyposażenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego (25 łóżek); wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej .

Działania te spowodują dostosowanie zakładu do wymogów prawnych oraz poprawią jakość i zwiększą dostępność do usług medycznych : hospicyjnych i dla pacjentów przewlekle chorych.