A+ A- A Wysoki kontrast
Radni Miejscy we Włodawie pomagają Hospicjum

W ramach zadania „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem” Gmina Miejska Włodawa reprezentowana przez Pana Wiesława Muszyńskiego Burmistrza Włodawy, przekazała do użytkowania sprzęt medyczny: 3 koncentratory tlenu De Vilbiss 525 KS o wartości 9639,00 złotych i 1 płuczko-dezynfektor o wartości 40 360,14 złotych.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radnym Miejskim.
 

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.
Regulamin przekazywania darowizn

Blisko chorego