Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
A+ A- A Wysoki kontrast
XV kampania Hospicjum to też życie

W dniu 30 listopada 2018r. w siedzibie Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, w ramach XV ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też Życie” odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. W powyższym spotkaniu wzięli udział pracownicy SZOH „Hospicjum” oraz opiekunowie rodzinny osób przewlekle chorych.

Tematem przewodnim spotkania „Opiekun rodzinny nie musi być sam” był szeroko pojęty odpoczynek opiekunów. Uczestnicy spotkania dzielili się osobistymi historiami, w szczególności trudnościami w sprawowaniu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czynnościach samoobsługowych i w wypełnianiu przez chorych ról społecznych. Dzielenie się swoją historią pozwoliło uczestnikom uzyskać wsparcie innych osób będących w podobnej do nich sytuacji, pozwoliło także na wentylowanie doświadczanych emocji.

Podczas warsztatów, w odwołaniu się do historii uczestników skupiono się na wartość odpoczynku, w szczególności na możliwościach uzyskania kilku chwil tylko dla siebie. Uczestnicy warsztatów bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, zauważali łączące ich trudności, wspólnie poszukiwano możliwości modyfikacji osobistej codzienności z osobą przewlekle chorą. Poruszane podczas spotkania treści ilustrowano cytatami z nowo wydanej przez Fundację Hospicyjną „Hospicjum to też życie” książki napisanej przez psychologa, mamę 10 – letniego nieuleczalnie chorego syna, Pani Anny Kulki – Doleckiej „Wyjrzeć przez okno”.

Atmosfera spotkania była życzliwa, wspierająca, pozwalała na swobodne wypowiedzenie się uczestników, którzy jednomyślnie zadeklarowali swoją obecność na zorganizowanych w przyszłości tego typu spotkaniach.
 

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24/215

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.