Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
A+ A- A Wysoki kontrast
Kontynuacja budowy Domu Hospicyjnego
2018-12-04

Niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowania projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Jednakże, dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców, ze zbiórek przeprowadzanych przez naszych wolontariuszy i środków pochodzących z 1% podatku dochodowego podatników, możemy rozpocząć kolejny etap budowy.

Od grudnia 2018r. są kontynuowane roboty budowlane.

Obecnie realizujemy budowę segmentu C budynku , w którym znajduje się 12 łóżkowe Hospicjum stacjonarne i segmentu B budynku , w którym znajduje się część wspólna z Hospicjum domowym, salą konferencyjną, kaplicą, kuchnią oddziałową oraz pomieszczeniami gospodarczymi i sanitarnymi.

O kolejnych działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Serdecznie dziękujemy za okazywaną pomoc i życzliwość.
 

XV kampania Hospicjum to też życie
2018-11-30

W dniu 30 listopada 2018r. w siedzibie Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, w ramach XV ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też Życie” odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. W powyższym spotkaniu wzięli udział pracownicy SZOH „Hospicjum” oraz opiekunowie rodzinny osób przewlekle chorych.

Tematem przewodnim spotkania „Opiekun rodzinny nie musi być sam” był szeroko pojęty odpoczynek opiekunów. Uczestnicy spotkania dzielili się osobistymi historiami, w szczególności trudnościami w sprawowaniu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czynnościach samoobsługowych i w wypełnianiu przez chorych ról społecznych. Dzielenie się swoją historią pozwoliło uczestnikom uzyskać wsparcie innych osób będących w podobnej do nich sytuacji, pozwoliło także na wentylowanie doświadczanych emocji.

Podczas warsztatów, w odwołaniu się do historii uczestników skupiono się na wartość odpoczynku, w szczególności na możliwościach uzyskania kilku chwil tylko dla siebie. Uczestnicy warsztatów bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, zauważali łączące ich trudności, wspólnie poszukiwano możliwości modyfikacji osobistej codzienności z osobą przewlekle chorą. Poruszane podczas spotkania treści ilustrowano cytatami z nowo wydanej przez Fundację Hospicyjną „Hospicjum to też życie” książki napisanej przez psychologa, mamę 10 – letniego nieuleczalnie chorego syna, Pani Anny Kulki – Doleckiej „Wyjrzeć przez okno”.

Atmosfera spotkania była życzliwa, wspierająca, pozwalała na swobodne wypowiedzenie się uczestników, którzy jednomyślnie zadeklarowali swoją obecność na zorganizowanych w przyszłości tego typu spotkaniach.
 

Odbyło się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze
2018-06-05

Zarząd Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

 • Wiesława Puchala -prezes
 • Sławomir Baj – wiceprezes
 • Iwona Śliwińska – skarbnik
 • Krystyna Kaźmieruk – sekretarz
 • Krystyna Samoszuk – członek

Komisja rewizyjna:

 • Jolanta Dąbrowska -przewodnicząca
 • Elżbieta Torbicz – zastępca przewodniczącej
 • Zofia Zaorska- sekretarz
   
Zawiadomienie
2017-02-03

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę leków i materiałów opatrunkowych.

Załączniki:

Zaproszenie ofertowe Dział Farmacji Szpitalnej SZOH Hospicjum
2017-01-23

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art.4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmianami, na dostawę leków i materiałów opatrunkowych do Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” we Włodawie.

Załączniki:
- Zaproszenie do złożenia oferty
- Wzór umowy
- Formularz ofertowy
- Zaproszenie ofertowe

Podziękowanie
2015-11-16

Jak co roku Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” organizowało zbiórki funduszy na rzecz opieki dla osób chorych przebywających w naszym Hospicjum.

Pierwsza akcja to Pola Nadziei 2015 i związana z tym Kwesta Wielkanocna, w którą zaangażowało się 165 wolontariuszy. Zebrano 17 818 złotych.

Druga to wpłaty 1 % podatku za 2014 rok. 2 091 darczyńców przekazało łącznie 83 227,58 złotych.

Trzecia to XII Ogólnopolska Kampania „Hospicjum to też życie” w której pomagało 116 wolontariuszy. W ramach tej kampanii dnia 18.10.2015r. zorganizowano kwesty przy kościołach. Zebrano 9 504,92 złotych.

Środki finansowe przekazane przez Państwa umożliwią prowadzenie działalności Hospicjum przez kolejny rok oraz kontynuację budowy Domu Hospicyjnego.

Cenimy każdą formę pomocy, za okazaną pomoc i życzliwość serdecznie dziękujemy.

Dobro puka bardzo cicho 20-lecie opieki paliatywno – hospicyjnej we Włodawie
2015-10-10

„Dobro puka bardzo cicho” 20-lecie opieki paliatywno – hospicyjnej we Włodawie

Bez wielkiej pompy, w zaciszu Hospicjum, wśród chorych dnia 10 października minęła 20 rocznica działalności opieki paliatywno – hospicyjnej we Włodawie.

Dzieląc się radością z obchodzonego Jubileuszu , wszystkim, którzy budowali sukces i wizerunek „Hospicjum”, tworzyli i wciąż tworzą historię, wspierali jego działania i stwarzali możliwości rozwoju, udzielali kredytu zaufania – dziękujemy.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich Pacjentów i ich rodzin , którzy skorzystali z pomocy „Hospicjum” w jego 20 letniej działalności.

Byliście i jesteście dla nas bardzo ważni i niepowtarzalni, bez Was nie byłoby naszej historii, to Wam mogliśmy pomagać. Dziękujemy za zaufanie i serdeczność , którymi nas Państwo obdarzyli.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym sponsorom dofinansowującym nasze działania , między innymi budowę „Domu Hospicyjnego”.

Dziękujemy wolontariuszom, którzy niosą radość , pomoc i uśmiech chorym, pomagają w prowadzeniu wielu akcji i zbiórek na rzecz „Hospicjum”.

Dziękujemy wszystkim pracownikom : lekarzom, pielęgniarkom , duchownym, salowym, kierowcom i pracownikom administracyjnym , którzy pracowali i pracują obecnie w naszym „Hospicjum”.

Wyrażamy nadzieję , że kolejne lata naszej działalności przyniosą wiele osiągnięć , sukcesów i zadowolenia.

Piknik dla wolontariuszy – czerwiec 2015
2015-06-16

Nie od dziś wiadomo , że nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólna zabawa. W związku z tym przy muzyce, tańcu i zabawach świętowaliśmy Dzień Wolontariusza.

Licznie przybyli uczniowie wraz z opiekunami i pracownicy „Hospicjum” bawili się na Błoniach w Orchówku. Gry , zabawy, konkursy prowadziła Bogusława Górska, która ani przez chwilę nie pozwoliła nikomu się nudzić.

Również nasi pracownicy stawali do zawodów z młodzieżą. Mimo ogromnego zaangażowania pracowników , młodość zwyciężyła. Każdy kto się zmęczył mógł się posilić kiełbaskami, słodyczami i chłodnymi napojami lub odpocząć w cieniu dobrych drzew.

Po kilkugodzinnej zabawie zmęczeni, skąpani w słońcu ale jakże zadowoleni wolontariusze i ich opiekunowie wracali do domu.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Odbyło się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze
2015-04-22

Wybrano zarząd Towarzystwa w składzie:

 • Wiesława Puchala -prezes
 • Sławomir Baj – wiceprezes
 • Iwona Śliwińska – skarbnik
 • Krystyna Kaźmieruk – sekretarz
 • Krystyna Samoszuk – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Jolanta Dąbrowska -przewodnicząca
 • Elżbieta Torbicz – zastepca przewodnicząej
 • Krzysztof Jarząbek -sekretarz
Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24/215

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.