Kiedy pomagasz,
stajesz się
lepszy

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc

Pomóż nam
zbudować hospicjum
dla potrzebujących

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

pomoc2

Przekaż Twój 1%
naszej organizacji
KRS: 0000181031

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

OPP
A+ A- A Wysoki kontrast
Życzenia Wielkanocne
2021-03-31

Razem przeciwko COVID – 19
2021-03-09

W 2020 roku Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” uczestniczyło w projekcie pozakonkursowym „Razem przeciwko COVID – 19” realizowanym przez Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID 19, jak również w związku z zabezpieczeniem przed nawrotem epidemii w przyszłości.

Kontynuacja budowy Hospicjum 2020
2021-02-10

Ponownie od początku 2020 roku rozpoczęto prace przy budowie Domu Hospicyjnego we Włodawie przy ul. Pancerniaków 3-5.

W styczniu wykonano odwodnienie murów i opaskę wokół budynku.

W lutym zamontowane zostały skrzynki rozdzielcze do ogrzewania pomieszczeń wraz ze sterowaniem, oraz stelaże do sedesów i bidetów.

Od lutego do końca kwietnia układano glazurę i terakotę w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni.

W marcu i kwietniu szpachlowano, gruntowano oraz malowano farbą podkładową ściany i sufity.

W dniach 2-15 sierpnia ponad 60 wolontariuszy, uczestnicy programu Liga NGOs w ramach „Projektu społecznego” malowali ściany i sufity, sprzątali pomieszczenia. Uporządkowali plac wokół budynku i wykosili trawę. W drugiej części budynku wyrzucono nadmiar ziemi i wykopano fundamenty pod ścianki działowe oraz przygotowano podłoże pod wylanie chudego betonu.

W drugiej połowie sierpnia położono kanalizację wewnętrzną w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

We wrześniu dostarczono zamówione drzwi wewnętrzne.

We wrześniu i październiku podłączono zasilanie główne, tablice rozdzielcze z oprzyrządowaniem, zamontowano lampy bakteriobójcze, oświetlenie główne, awaryjne i nocne, oraz gniazdka i wyłączniki elektryczne.

W październiku położono podkład betonowy pod posadzkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

W listopadzie zamontowano drzwi wewnętrzne – 39 sztuk i w grudniu wykonano obróbkę drzwi wewnętrznych.

Na tym zakończono prace budowlane i instalacyjne w 2020 roku.
 

Mały gest tak wiele zmienia
2021-02-10

Życzenia świąteczne
2020-12-24

ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE
2020-10-12

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”

ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE w dniach 5-9 października 2020 r. 

W drugim tygodniu października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie , zwiększenie wiedzy o potrzebach opieki medycznej, duchowej i społecznej dla chorych będących u kresu życia i o pomocy dla ich bliskich , zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej. 
W bieżącym roku w dniach 5–11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie oraz ich bliscy oraz zespoły hospicyjne, dzięki pomocy mediów i Internetu, pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jak ważne jest holistyczne podejście do problemów, na jakie napotyka odchodzący od nas człowiek a także jego rodzina. Zwłaszcza teraz w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka przy końcu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek. 

Przyszła jesień…
2020-10-09

W nowym Hospicjum montujemy oświetlenie sufitowe i awaryjne, włączniki i gniazdka elektryczne. Wkrótce montaż drzwi wewnętrznych.

PROJEKT SPOŁECZNY LIGI NGOs we WŁODAWSKIM HOSPICJUM
2020-09-07

Liga NGOs to projekt zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

Realizowany jest w formie cyklicznych zajęć, mających na celu upowszechnienie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie 7 weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski bierze udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji III Sektora, specjalistów z dziedziny prawa , marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Program podzielony jest na trzy Ligi, adresowane do różnych grup wiekowych: Liga Junior, Liga Akademicka i Liga Senior.

Oprócz weekendowych zjazdów na program składają się: Projekt Społeczny , w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami oraz Summer School.

Organizatorem Ligi NGOs jest Fundacja Życie , a finansowanie zapewnia Fundusz Sprawiedliwości.

Wolontariat: Uczestnicy Ligi NGOs pomagają przy budowie włodawskiego Hospicjum.

W dniach 2 – 15 sierpnia 2020 roku ponad 60 uczestników programu Liga NGOs w ramach „Projektu społecznego” wykonują prace wykończeniowe przy budowie włodawskiego hospicjum takie jak: malowanie ścian, gruntowanie, koszenie trawy, kopanie fundamentów pod ścianki działowe, plantowanie.

Liga NGOs to program szkoleniowy zrzeszający reprezentantów organizacji pozarządowych.

W trakcie weekendowych zjazdów 120 uczestników z całej Polski wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez liderów organizacji trzeciego sektora , specjalistów z dziedziny prawa, marketingu i zarządzania oraz ekspertów wspierających działalność obywatelską.

Projekt Społeczny stanowi zwieńczenie I Edycji Programu. Uczestnicy Ligi NGOs wyjeżdżają na tygodniowy wolontariat, w trakcie którego nie tylko pomagają przy budowie , a także wymieniają się doświadczeniami i integrują.

Tym samym spełnia się cel Ligi NGOs – tworzenie siatki świadomych społecznie osób, gotowych angażować się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich lokalnych społecznościach.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie. Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na zaproszenie organizatorów projektu, jako przedstawiciel Funduszu Sprawiedliwości przyjechał Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Pan Minister aktywnie włączył się do pomocy wolontariuszom przy pracach wykończeniowych.

Od 4 września 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do II edycji programu Ligi NGOs.
 

Walne Zebranie Członków
2020-07-10

Dnia 25.06.2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia i kontynuacji budowy Domu Hospicyjnego. W trakcie WZC odbyły się wybory uzupełniające do władz Zarządu Towarzystwa.

Skład nowego Zarządu:
1. Prezes- Andrzej Puchala
2. Wiceprezes- Anna Ruta
3. Skarbnik- Iwona Śliwińska
4. Sekretarz- Barbara Stupka
5. Członek- Krystyna Samoszuk

Walne Zebranie zakończyło się zwiedzaniem Domu Hospicyjnego. Podjęto decyzję o kontynuacji prac budowlanych

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24/215

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.

Blisko chorego