. . . . . .
.
.
.
.
  .  
.   Modernizacja hospicjum
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

 • Archiwum:
 • Ostatnie posty:
   
  .

  Modernizacja hospicjum


  Modernizacja Hospicjum

  Budynek w którym prowadzimy obecnie działalność leczniczą nie jest dostosowany do obowiązujących wymogów prawnych: Ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112,poz. 654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U 12.739) ,a także zmiany w Ustawie Prawo budowlane, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o przebudowie ( modernizacji) i dostosowaniu budynku hospicjum  do wymogów w terminie do końca 2016 roku.

  W pierwszej kolejności planujemy przeprowadzenie  robót budowlanych  a następnie wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń: zakup sprzętu i wyposażenia hospicjum (dodatkowe 4 łóżka); wyposażenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego (25 łóżek); wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej .

  Działania te spowodują dostosowanie zakładu do wymogów prawnych oraz poprawią jakość i zwiększą dostępność do usług medycznych : hospicyjnych i dla pacjentów przewlekle chorych.

   

  Projekt modernizacji Hospicjum -  Rys. A1

  .
  .
  .
  .
  . © 2010 HOSPICJUM WLODAWA
  www.owi.pl - ogłoszenia - praca za granica.owi.pl
  .
  . . . . . . .